Tập huấn nghiệp vụ về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Cập nhật lúc20:23, Chủ Nhật, 05/07/2020 (GMT+7)

Ngày 3-7, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư 07/2019/TT-BTP về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đội ngũ cán bộ các chi nhánh của văn phòng đăng ký đất đai và đại diện các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe những nội dung chính, điểm mới của Thông tư và một số vấn đề trong thực tiễn hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Theo đó, trong các quy định về đăng ký thế chấp, Thông tư hướng dẫn một số quy định về từ chối đăng ký; đăng ký thế chấp trong một số trường hợp cụ thể; đăng ký thay đổi, xóa đăng ký, ghi nội dung đăng ký, lưu hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất… Một số điểm mới như, trên cơ sở thừa kế quy định về các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất còn phù hợp tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, điều 4 của Thông tư số 07 đã bổ sung thêm trường hợp đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai, tránh can thiệp vào việc thực hiện quyền tự do thỏa thuận của các chủ thể trong giao dịch, Thông tư số 07 sửa đổi theo hướng văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký thế chấp theo quy định tại điều 4 của Thông tư cho người yêu cầu đăng ký…

Thông tư được ban hành đã góp phần đảm bảo sự đồng bộ trong quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nhằm thực thi hiệu quả Bộ luật Dân sự năm 2015./.

Văn Huỳnh

 
,
,
.
,
,
,
,