Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V
Cập nhật lúc20:19, Chủ Nhật, 05/07/2020 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 57 về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới tiêu biểu của tỉnh; qua đó tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025. Thông qua Đại hội Thi đua yêu nước nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong tỉnh cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả; thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. 

Chủ đề Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V là “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, thi đua xây dựng tỉnh Nam Định giàu đẹp, văn minh”. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào đầu tháng 9-2020 tại Nhà Văn hóa Trung tâm 3-2 tỉnh. UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội do Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh là Trưởng Ban; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh là Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội. 

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Tổ chức Đại hội; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở VH, TT và DL, Báo Nam Định, Đài PT và TH tỉnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị các văn bản, chương trình nội dung của Đại hội trình UBND tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Tổ chức Đại hội. Sở TT và TT phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố; các cơ quan thông tin của tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Ủy ban MTTQ và đoàn thể các cấp vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ V. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện và thành phố đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội Thi đua yêu nước cấp mình./.

Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,