HĐND huyện Ý Yên xác định các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm
Cập nhật lúc19:50, Thứ Tư, 22/07/2020 (GMT+7)

Ngày 22-7, HĐND huyện Ý Yên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ mười bốn, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, xác định các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của các ngành, các xã, thị trấn và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định. Huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tập trung thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao; thôn, xóm xây dựng NTM kiểu mẫu. UBND tỉnh đã tổ chức thẩm định mức đạt chuẩn NTM nâng cao của 4 xã Yên Lương, Yên Cường, Yên Khang, Yên Phong. UBND huyện tổ chức thẩm định, công nhận 6 thôn, xóm đăng ký đạt chuẩn thôn, xóm NTM kiểu mẫu năm 2019.

Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN đạt 4.766 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 206 tỷ 341 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,83%. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được triển khai đem lại kết quả cao. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được duy trì; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên… 

6 tháng cuối năm 2020, huyện Ý Yên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cả năm đã đề ra. Trong đó tập trung triển khai, hướng dẫn các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao, thôn/xóm đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2020 rà soát, hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp - TTCN, thương mại, dịch vụ.

Tại kỳ họp, UBND huyện đã báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện từ kỳ họp thứ mười ba HĐND huyện đến nay; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020. Thường trực HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ mười bốn HĐND huyện; tiến hành công tác thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; nghe Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu HĐND huyện và cử tri quan tâm và thông qua các nghị quyết kỳ họp./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,