5.268 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo được giải ngân vốn tín dụng chính sách
Cập nhật lúc07:56, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã giải ngân cho 332 hộ nghèo, 3.169 hộ cận nghèo, 1.767 hộ mới thoát nghèo có vốn để duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống; giúp cho 836 hộ thoát nghèo; 2.519 hộ thoát cận nghèo; giải ngân cho 6.773 hộ được vay vốn xây dựng 13.541 công trình nước sạch và vệ sinh; tạo việc làm cho 423 lao động; 1.683 học sinh, sinh viên có điều kiện tiếp tục theo học; 20 hộ thu nhập thấp được vay vốn ưu đãi để xây dựng mới nhà ở.

Có được kết quả trên là do Ngân hàng CSXH tỉnh đã tăng cường phối hợp uỷ thác với các hội, đoàn thể chính trị xã hội triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, đẩy mạnh giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến ngày 30-6-2020, 4 tổ chức hội, đoàn thể quản lý 3.354 tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ ủy thác đạt 3.135 tỷ đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn 2,998 tỷ đồng, chiếm dưới 0,1% dư nợ. Bên cạnh việc phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng, các hội, đoàn thể đã động viên hội viên tiết kiệm chi tiêu, gửi tiết kiệm để bổ sung nguồn vốn cho vay tại Ngân hàng CSXH; thường xuyên giám sát củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn với số tổ có chất lượng hoạt động tốt, khá chiếm 98%./.

Đức Toàn

 

,
,
.
,
,
,
,