207.242 hộ được vay vốn ưu đãi đầu tư cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Cập nhật lúc18:50, Thứ Ba, 19/05/2020 (GMT+7)

Nam Định là một trong 10 tỉnh được chọn thực hiện thí điểm cho vay chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16-4-2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Qua hơn 15 năm thực hiện, đến nay đã có 207.242 hộ được vay vốn ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo 203.320 công trình nước sạch và 192.026 công trình vệ sinh. Doanh số cho vay của chương trình đạt hơn 2.099 tỷ 178 triệu đồng. Tổng dư nợ của chương trình đến 31-12-2019 đạt 1.030 tỷ 816 triệu đồng. Dư nợ bình quân hơn 14 triệu đồng/hộ. Bình quân mỗi năm có 4.795 hộ được vay vốn ưu đãi từ chương trình. Qua đó góp phần nâng tỷ lệ các hộ sử dụng nước sạch tại địa phương từ 48% (năm 2004) lên đến 92% vào năm 2019. Tỷ lệ các hộ có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn từ 40% vào năm 2004 lên đến 78% vào năm 2019. Đến nay, tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 94,9%, tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh đạt 81,1%.

Kết quả thực hiện của chương trình đã giúp cho 204/204 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh hoàn thành chỉ tiêu nước sạch trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Đức Toàn

,
,
.
,
,
,
,