Triển khai thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Cập nhật lúc18:10, Thứ Ba, 07/01/2020 (GMT+7)

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh vừa có văn bản gửi các cơ quan: Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ðài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Nam Ðịnh, UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2014/NÐ-CP ngày 12-11-2019 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Theo đó, các cơ quan, địa phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức và chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 83/2014/NÐ-CP của Chính phủ đến các cấp, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đóng trên địa bàn để thực hiện. Xây dựng kế hoạch thu và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 phù hợp với các quy định đã được sửa đổi, bổ sung. Giao nhiệm vụ cho cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai phối hợp với ngành Thuế tại địa phương theo quy định mới của Nghị định để việc tổ chức thu Quỹ đạt hiệu quả. Cục Thuế tỉnh chủ động phối hợp trong việc hỗ trợ thu, lập Quỹ phòng, chống thiên tai, cung cấp và chỉ đạo các Chi cục Thuế cung cấp thông tin tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn cho Phòng Tài chính kế toán các huyện, thành phố; báo cáo kết quả thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 gửi về Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh trước ngày 10-1-2020 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Thanh Thúy


 

,
,
.
,
,
,
,