Triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020
Cập nhật lúc17:11, Thứ Tư, 01/01/2020 (GMT+7)

Chiều 31-12, Sở Tư pháp tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ðồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2019, công tác Tư pháp tiếp tục được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của tỉnh và định hướng, hướng dẫn của Trung ương; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai thống nhất, hiệu quả từ tỉnh tới cơ sở; chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành của các cấp, các ngành. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Toàn tỉnh có 219 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đạt kết quả tốt. Hoạt động trợ giúp pháp lý, nhất là số vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tăng hơn 300% so với năm 2018. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp; quản lý Nhà nước về các lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp được quan tâm chỉ đạo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và nghiệp vụ được nâng cao.

Năm 2020, ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, bảo đảm tính khả thi và có trọng tâm, trọng điểm gắn với công tác thanh, kiểm tra. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ngành có liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Tư pháp. Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của ngành Tư pháp tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề nghị phân tích sâu hơn những tồn tại, hạn chế để tập trung khắc phục. Thời gian tới, ngành Tư pháp tỉnh đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực; chú trọng cải cách hành chính, trợ giúp pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ Tư pháp trong sạch, vững mạnh theo hướng nâng cao đạo đức công vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức có hiệu quả, thiết thực các phong trào thi đua do Bộ, ngành Tư pháp và UBND tỉnh phát động, nhất là phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020)./.

Trần Văn Trọng


 

,
,
.
,
,
,
,