Tổng kết công tác Thông tin và Truyền thông năm 2019
Cập nhật lúc17:34, Thứ Tư, 08/01/2020 (GMT+7)

Ngày 8-1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác TT và TT năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 

Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2019, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, tập thể, cán bộ, công chức, viên chức ngành TT và TT đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực; công tác quản lý Nhà nước về TT và TT của tỉnh được tăng cường, nhiều chỉ tiêu phát triển có chuyển biến tích cực so với năm 2018. Hạ tầng thông tin ngày càng hiện đại, đồng bộ, mở rộng về khu vực nông thôn; công nghệ thông tin (CNTT) được ứng dụng hiệu quả, thúc đẩy cải cách hành chính; hoạt động báo chí, xuất bản đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2019, các chỉ tiêu dịch vụ bưu chính, viễn thông, CNTT, phát thanh và truyền hình tiếp tục được duy trì và hoạt động ổn định. Doanh thu bưu chính, chuyển phát đạt 100 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Doanh thu ngành in đạt 190 tỷ đồng, tăng 8,6%. Doanh thu hoạt động xuất bản đạt 40 tỷ đồng. Phát triển mới 35 nghìn thuê bao điện thoại, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng số thuê bao trên toàn mạng ước đạt 160 nghìn thuê bao. Doanh thu viễn thông, internet ước đạt 1.720 tỷ đồng. Cung cấp 720 thủ tục hành chính công mức độ 3, 4, chiếm 42% tổng số dịch vụ công. 100% các cơ quan Nhà nước sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 80% cán bộ sử dụng thư điện tử công vụ; 100% các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp đã sử dụng chữ ký số và chứng thư số. Năm 2020, Sở TT và TT tập trung thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác quản lý báo chí và định hướng tuyên truyền đảm bảo tốt vai trò ổn định kinh tế - xã hội, phục vụ quốc phòng an ninh. Triển khai tốt công tác tuyên truyền phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Lĩnh vực bưu chính tập trung thực hiện tốt dịch vụ bưu chính công ích góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính; mở rộng hạ tầng viễn thông; đưa mạng 5G vào khai thác sử dụng, đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và nhu cầu sử dụng của nhân dân; nghiêm túc thực hiện Nghị định 49/2017/NĐ-CP ngày 24-4-2017 của Chính phủ về thắt chặt quản lý thuê bao di động trả trước; kiên quyết không để sim rác quay trở lại. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước và toàn hệ thống chính trị, phấn đấu hết quý II tất cả các cơ quan Đảng, hệ thống chính trị sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc, chữ ký số, hướng tới xây dựng nền hành chính số, nền kinh tế số và đô thị thông minh. Tập trung đảm bảo an ninh thông tin mạng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của ngành TT và TT đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; thực hiện phát triển các lĩnh vực TT và TT trên địa bàn tỉnh; tạo bước đột phá thúc đẩy ứng dụng CNTT hướng tới xây dựng đô thị thông minh; tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật; theo dõi chặt chẽ thông tin trên báo chí và mạng xã hội viết về tỉnh để chủ động phòng ngừa, đấu tranh và có các giải pháp hữu hiệu ngăn chặn, xử lý các thông tin sai sự thật, tin giả, thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, điều hành và hình ảnh của tỉnh. Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các sự kiện, các ngày lễ lớn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong công tác quản lý Nhà nước về TT và TT trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Nguyễn Hương
,
,
.
,
,
,
,