Tập trung chỉ đạo lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa xuân
Cập nhật lúc21:52, Thứ Năm, 16/01/2020 (GMT+7)

Sáng 16-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác lấy nước đổ ải phục vụ làm đất gieo cấy lúa vụ xuân năm 2020 của các huyện, thành phố, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL).

Hiện nay, mực nước trên các sông chính của tỉnh đang ở mức thấp, mặn xâm nhập sâu gây khó khăn trong việc lấy nước đổ ải phục vụ làm đất gieo cấy lúa xuân. Trước tình trạng trên, các huyện, thành phố và các Công ty thủy nông của tỉnh đã tập trung huy động lực lượng, phương tiện máy bơm sẵn sàng bơm nước tạo nguồn để các xã, thị trấn và các HTX nông nghiệp có nước đổ ải làm đất. Các trạm bơm tại các huyện phía bắc tỉnh thuộc Công ty TNHH một thành viên

KTCTTL Bắc Nam Hà tổ chức bơm tưới từ ngày 12-1; các huyện phía nam tỉnh bám sát diễn biến con nước trên các tuyến sông để mở các cửa cống lấy nước. Nhờ đó đến ngày 16-1, toàn tỉnh có 30.723ha (bằng 40,3% diện tích gieo cấy lúa xuân) đã có nước đổ ải làm đất. Các huyện phía bắc tỉnh đã lấy nước đổ ải được 6.466ha, đạt 24,1% tổng diện tích gieo cấy vụ xuân; trong đó huyện Ý Yên 3.922ha, Vụ Bản 2.000ha, Mỹ Lộc 450ha và thành phố Nam Định 94ha; các huyện phía nam tỉnh lấy nước đổ ải được 24.258ha, bằng 49% tổng diện tích, trong đó huyện Hải Hậu 8.085ha, Trực Ninh 7.123ha, Nam Trực 3.043ha… Do tình trạng mặn xâm nhập sâu nên các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Nghĩa Hưng gặp nhiều khó khăn trong việc lấy nước đổ ải phục vụ làm đất; diện tích có nước mới đạt từ 19,6-29,3% tổng diện tích cấy lúa xuân.

Sau khi đi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của các địa phương, lãnh đạo Sở NN và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố quyết liệt hơn trong chỉ đạo sản xuất vụ xuân bảo đảm ứng phó hiệu quả với những khó khăn dự báo trong sản xuất vụ xuân năm nay. Tập trung chỉ đạo Phòng NN và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, các xã, thị trấn và các HTX dịch vụ nông nghiệp bám sát lịch thời vụ, chủ động theo dõi bố trí lực lượng phương tiện bơm nước tưới đối với vùng bơm động lực; các địa phương vùng triều theo dõi chặt lịch con nước để mở cửa cống lấy nước, tạo nguồn đổ ải, làm dầm phục vụ sản xuất vụ xuân. Chủ động tích trữ và sử dụng tiết kiệm nước phục vụ làm đất, thau chua, rửa mặn và chăm sóc lúa mới cấy. Các Công ty thủy nông xây dựng, triển khai kế hoạch lắp đặt trạm bơm dã chiến và tranh thủ nguồn nước các sông Hồng, sông Đào, sông Đáy, sông Ninh Cơ dâng cao để bơm trữ vào hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng./.

Văn Đại

 
,
,
.
,
,
,
,