Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020
Cập nhật lúc18:01, Thứ Ba, 07/01/2020 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ NN và PTNT, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo dự báo của Ðài Khí tượng thủy văn tỉnh, năm 2020, tình hình khí tượng, thủy văn có nhiều bất lợi cho sản xuất vụ đông xuân. Nhiệt độ trung bình toàn mùa cao hơn trung bình nhiều năm; mực nước trung bình các sông tại Nam Ðịnh thấp hơn vụ đông xuân 2018-2019. Do vậy UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Các địa phương, Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi xây dựng phương án chống hạn cụ thể trên địa bàn, tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng và dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn để kịp thời triển khai các giải pháp chống hạn thích hợp, giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất do hạn hán gây ra. Thường xuyên rà soát, cập nhật cân đối nguồn nước để xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý, phù hợp với khả năng nguồn nước; hướng dẫn người dân sử dụng giống và bố trí các loại cây trồng hợp lý. Tăng cường công tác quản lý, phân phối và sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hạn chế thất thoát nước. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình hạn hán cụ thể đến tận nơi sản xuất nhằm ứng phó kịp thời và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân. Tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức, sử dụng tiết kiệm nước trong sinh hoạt, sản xuất và thực hiện nghiêm túc phương án chống hạn ở các địa phương. Ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp tự ý ngăn chặn, đắp, đào, xẻ kênh lấy nước không theo kế hoạch. Tranh thủ các đợt triều cường, các đợt xả nước của hồ thủy điện để bơm nước tưới hoặc nhập nước sông chìm cho các trạm bơm nhỏ, trạm bơm dã chiến hoạt động, tận dụng tối đa ảnh hưởng của thủy triều lấy nước phục vụ sản xuất. Căn cứ vào dự báo thời tiết và tình trạng xâm nhập mặn để điều chỉnh lịch mùa vụ, nuôi trồng thủy sản trong điều kiện cho phép. Huy động lực lượng vũ trang, thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền cảnh báo hạn hán, tổ chức củng cố hệ thống kênh mương, cửa cống lấy nước, khơi thông dòng chảy đảm bảo thông thoáng từ đầu mối tới mặt ruộng tại các địa phương. Rà soát và chủ động thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa kênh mương nhằm tăng cường khả năng trữ nước và dẫn nước thông thoáng từ đầu mối tới mặt ruộng, tránh thất thoát nước. Thường xuyên duy tu bảo dưỡng máy móc, thiết bị tại các trạm bơm, cửa van điều tiết nước. Ðối với các trạm bơm đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu, tận dụng tối đa bơm giờ thấp điểm; kiểm tra các máy bơm dự phòng để chuẩn bị sẵn sàng bơm khi có hạn hán xảy ra; quản lý chặt chẽ, điều tiết hợp lý nguồn nước, sửa chữa gấp những công trình bị hư hỏng nặng không đảm bảo dẫn nước, nạo vét kênh mương từ nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên của đơn vị ngăn chặn rò rỉ, thất thoát nước.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các Cty khai thác công trình thủy lợi triển khai kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất, dân sinh mùa khô năm 2019-2020. Chủ động phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại do hạn hán gây ra, đề xuất công bố tình trạng hạn hán, hỗ trợ khắc phục theo đúng chính sách quy định. Theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình thiệt hại do hạn hán gây ra về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Sở Công Thương yêu cầu Cty Ðiện lực tỉnh cung ứng điện đảm bảo an toàn tuyệt đối, đáp ứng đủ công suất cho các công trình đầu mối, trạm bơm và máy bơm dã chiến theo kế hoạch sử dụng điện của các Cty khai thác công trình thủy lợi và các địa phương. Ðài PT-TH tỉnh, Báo Nam Ðịnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các bản tin khô hạn do Ðài Khí tượng thủy văn tỉnh cung cấp. Ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh về công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Ðài Khí tượng Thủy văn tỉnh tăng cường dự báo, cảnh báo tình hình thời tiết, khí hậu, các bản tin tình hình khô hạn và chủ động thông báo cho các ngành chức năng để chủ động ứng phó./.

Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,