Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ năm 2020
Cập nhật lúc17:54, Thứ Ba, 07/01/2020 (GMT+7)

Sáng 7-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Ðồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do thời tiết, khí hậu, dịch bệnh nhưng ngành NN và PTNT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 2,8% (kế hoạch 2,5-3%). Sản lượng thủy sản đạt 160.125 tấn, đạt 104% kế hoạch. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 99,85%, trong đó số dân được cung cấp nước sạch đạt 75,6%. Tỉnh ta được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM), về đích trước 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư phát triển. Công tác kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp tục được tổ chức tốt, giữ vững thành tích đã đạt được, dự kiến vẫn trong tốp đầu của cả nước.

Năm 2020, ngành NN và PTNT tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tham mưu và quyết liệt tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm là: Tập trung toàn diện các giải pháp cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng NTM và công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu phấn đấu bảo đảm kế hoạch, lộ trình và đạt kết quả cao nhất. Tranh thủ sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương huy động cao các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM, huy động nguồn lực của các địa phương, đóng góp của nhân dân, doanh nhân, doanh nghiệp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Ðể hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra, ngành NN và PTNT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Phát triển nông thôn, trọng tâm là thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư, mở rộng cơ giới hóa trong sản xuất, tích cực chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt các dự án nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản. Ðổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp. Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu nông, thủy sản của tỉnh. Tiếp tục đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý Nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong ngành.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà ngành NN và PTNT đã đạt được trong năm 2019 và nhấn mạnh: Ðể hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, các huyện, thành phố, Sở NN và PTNT cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết của Tỉnh ủy, HÐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Rà soát, đánh giá kỹ các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của ngành để khắc phục và đẩy mạnh thực hiện trong năm tới. Trước xu thế phát triển hiện nay cần tích cực đổi mới tư duy, cách làm, phương pháp tham mưu, nhanh chóng cập nhật những thông tin mới về tình hình sản xuất để có biện pháp chỉ đạo, quản lý phù hợp. Tăng cường trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ số. Trước mắt tập trung các giải pháp để bảo đảm lấy đủ nước phục vụ sản xuất, gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất trên cơ sở điều chỉnh linh hoạt, kịp thời lịch gieo cấy. Trong bối cảnh sản xuất vụ xuân năm nay không có nước để thau chua rửa mặn, do vậy cần có biện pháp điều chỉnh kỹ thuật thâm canh bằng việc tăng cường bón lân, vôi. Sở NN và PTNT phối hợp với các sở, ngành chức năng bảo đảm an toàn phục vụ tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2020, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, thức ăn. Các huyện, thành phố khẩn trương cập nhật tổng đàn, tiến độ tái đàn lợn nuôi và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31-1-2020 để tỉnh có sự điều chỉnh trong chỉ đạo phát triển chăn nuôi và công tác tiêm phòng vụ xuân 2020./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,