Hội Nhà báo tỉnh xét chọn tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019
Cập nhật lúc17:40, Thứ Tư, 08/01/2020 (GMT+7)

Ngày 8-1, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định, xét chọn tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019. Theo đánh giá của Hội đồng xét chọn, năm 2019, chất lượng và nội dung tác phẩm báo chí của hội viên các chi Hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh gửi về tham dự xét chọn khá phong phú, phản ánh đa dạng các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều tác phẩm phản ánh về xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới và những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống, được xã hội quan tâm; có nội dung phù hợp với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phương pháp, hình thức thể hiện sáng tạo, hấp dẫn người đọc, người nghe, người xem. Tuy nhiên, một số tác phẩm mới dừng ở phản ánh thông tin, chưa có sự phân tích, lý giải, gợi mở vấn đề; còn ít tác phẩm nêu gương người tốt, việc tốt và phản ánh tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong xã hội.

Kết quả, trong tổng số 19 tác phẩm được xét chọn, có 5 tác phẩm xếp loại A, 10 tác phẩm xếp loại B và 4 tác phẩm xếp loại C. Trong đó, Chi hội Báo Nam Định có 2 tác phẩm xếp loại A, 3 tác phẩm xếp loại B, 2 tác phẩm xếp loại C; Chi hội Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có 3 tác phẩm xếp loại A, 4 tác phẩm xếp loại B, 2 tác phẩm xếp loại C; Chi hội Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 1 tác phẩm xếp loại B; Chi hội Sở Thông tin và Truyền thông có 1 tác phẩm xếp loại B, Chi hội Tạp chí Văn Nhân có 1 tác phẩm xếp loại B./.

Hồng Minh

,
,
.
,
,
,
,