"Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội"
Cập nhật lúc21:25, Thứ Năm, 16/01/2020 (GMT+7)

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang nô nức thi đua hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và chào Xuân Canh Tý 2020, ngày 16-1, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Hội thảo được kết nối trực tuyến giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với 68 điểm cầu của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước. Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội thảo tại điểm cầu Nam Định.
Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội thảo tại điểm cầu Nam Định.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh: Trải qua 90 năm hình thành, phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại, đưa dân tộc ta hướng tới kỷ nguyên độc lập, tự do. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tuy nhiên cũng còn nhiều vấn đề lớn phức tạp, hạn chế, yếu kém, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tập trung giải quyết, khắc phục để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn nữa. Năm 2020 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Ban Bí thư đã có chủ trương và chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó hội thảo khoa học cấp quốc gia hôm nay là một trong những hoạt động trọng tâm, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại hội thảo, chúng ta cùng nhau ôn lại những pho sử vàng của Đảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của Đảng trong 90 năm qua; trên cơ sở đó thống nhất đánh giá, nhận định, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ. Hội thảo cũng góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc; về sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Với tinh thần đó, Hội thảo đã nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học; 8 tham luận đã được trình bày tại hội thảo tập trung vào các nội dung: Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử vẻ vang; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngang tầm nhiệm vụ; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh - đối ngoại; tầm nhìn và định hướng của Đảng trong đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế...

Hội thảo khoa học là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống vẻ vang của Đảng, khẳng định mạnh mẽ những thành tựu vĩ đại của Đảng và niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân về Đảng quang vinh. Trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, nhận định, giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,