Cục Thuế tỉnh rà soát công tác tuyên truyền chính sách thuế
Cập nhật lúc18:06, Thứ Ba, 07/01/2020 (GMT+7)

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thu lệ phí Môn bài năm 2020 ngay từ những ngày đầu năm, trong 2 ngày 6 và 7-1 Cục Thuế tỉnh đã  phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng của tỉnh (Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Ðịnh) thành lập đoàn rà soát công tác tuyên truyền của Chi cục Thuế khu vực thành phố Nam Ðịnh - Mỹ Lộc và Chi cục Thuế huyện Giao Thủy.

Kết quả rà soát tại thực địa cho thấy cả hai đơn vị đều triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, hình thức đẩy mạnh tuyên truyền về lệ phí Môn bài trên các tuyến phố chính, khu đông dân cư, chợ, trung tâm thương mại… đảm bảo để mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn đều biết và hưởng ứng phong trào nộp lệ phí Môn bài ngay trong những ngày đầu năm 2020. Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử cũng được các đơn vị chú trọng tuyên truyền; đảm bảo đến ngày 1-11-2020 tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh có sử dụng hóa đơn phải chuyển đổi sang hình thức hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NÐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC. Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh tính tiết kiệm và minh bạch mà giải pháp hóa đơn điện tử mang lại, qua đó giúp doanh nghiệp, người nộp thuế nắm vững, từ đó thực hiện tốt hơn nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, từ nay đến 31-1, các đội thuế phường, xã phối hợp với UBND các phường và Ban quản lý các chợ thực hiện tuyên truyền trên đài truyền thanh, loa phát thanh về các nội dung liên quan đến lệ phí Môn bài, chính sách thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh và tính hiệu quả trong việc sử dụng hóa đơn điện tử. Sự vào cuộc tích cực và chủ động ngay từ những ngày đầu năm của các đơn vị quản lý thuế thành viên sẽ góp phần giúp Cục Thuế tỉnh hoàn thành kế hoạch thu lệ phí Môn bài năm 2020, tạo tiền đề để  thực hiện thắng lợi kế hoạch thu ngân sách Nhà nước được giao năm 2020./.

Thanh Thúy


 

,
,
.
,
,
,
,