Các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh
Cập nhật lúc19:23, Thứ Ba, 14/01/2020 (GMT+7)

Chiều 14-1, Ðảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức tổng kết công tác xây dựng Ðảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tới dự.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2019, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Ðảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của Khối để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác. Chất lượng các mặt công tác xây dựng Ðảng, hoạt động của các đoàn thể có chuyển biến; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng và vai trò của các đoàn thể được phát huy; đoàn kết thống nhất trong nội bộ được giữ vững; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, xung kích trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc thực hiện các giải pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong các cơ quan, đơn vị cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Toàn khối có 96% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; 97,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 97% tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở đạt vững mạnh; kết nạp 224 đảng viên mới.

Năm 2020, Ðảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Ðại hội Ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Ðẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Ðảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020. Phấn đấu có 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; 100% các tổ chức cơ sở đảng đăng ký, có lịch cụ thể xây dựng được mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu, hàng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề; 97% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức hội, đoàn thể thuộc Khối đạt vững mạnh; kết nạp 200 đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Ðảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và nhiều ngày lễ kỷ niệm trọng đại. Do vậy các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Ðảng bộ cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; chỉ đạo chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nắm chắc đặc điểm của từng tổ chức cơ sở đảng để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp nhằm phát huy được sức mạnh từng cơ quan, đơn vị trong toàn Ðảng bộ, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tin, ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,