Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020
Cập nhật lúc19:37, Thứ Ba, 14/01/2020 (GMT+7)

Sáng 14-1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ðồng chí Trần Lê Ðoài, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2019, Ban đại diện các cấp đã tập trung củng cố, kiện toàn nhân sự; chỉ đạo Ngân hàng CSXH các huyện, thành phố và các hội đoàn thể nhận uỷ thác phối hợp chặt chẽ triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tích cực huy động vốn từ dân cư, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, chất lượng hoạt động giao dịch tại xã, tập huấn cho cán bộ tham gia vào hoạt động tín dụng CSXH; hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát của năm. Triển khai tổ chức tập huấn, phổ biến tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách tín dụng mới đến người dân và cán bộ hội, đoàn thể nhận uỷ thác, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn. Năm 2019, Ngân hàng CSXH toàn tỉnh đã giải ngân cho 33.151 khách hàng được vay vốn với số tiền là 1.079,1 tỷ đồng, bằng 112% năm trước; tập trung vào các chương trình cho vay: nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ nghèo, giải quyết việc làm. Tổng dư nợ đến 31-12-2019 đạt 3.049,2 tỷ đồng, tăng 214,5 tỷ đồng so với năm 2018, đạt 100% kế hoạch được giao với 102.773 khách hàng đang có dư nợ. Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì và giữ vững.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Lê Ðoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực cố gắng của hệ thống Ngân hàng CSXH cùng các cấp uỷ, chính quyền địa phương, hội đoàn thể các cấp đã vào cuộc thúc đẩy nguồn vốn tín dụng CSXH đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2020, hệ thống Ngân hàng CSXH tỉnh phải tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, kế hoạch năm 2020. Chủ động điều tiết, phân bổ nguồn vốn kịp thời, hợp lý giữa các địa bàn, các chương trình và các đối tượng chính sách, phù hợp với điều kiện về vốn và nhu cầu vốn thực tế của từng địa phương. Tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huy động nguồn vốn bổ sung từ địa phương, phấn đấu đạt 100 tỷ đồng/năm. Các huyện, thành phố cần quan tâm bố trí vốn địa phương chuyển sang Ngân hàng CSXH để cho vay. Nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn đảm bảo nề nếp, ổn định./.

Ðức Toàn

 

 

 

 

,
,
.
,
,
,
,