Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Cập nhật lúc20:13, Thứ Năm, 19/12/2019 (GMT+7)

Ngày 19-12, tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

15 năm qua, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được đổi mới, sáng tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng mang lại hiệu quả thiết thực như: Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở... Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từng bước được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng. Đến nay, cả nước có 27.401 báo cáo viên và 137.844 tuyên truyền viên pháp luật, 100% báo cáo viên pháp luật Trung ương có trình độ đại học và trên đại học. Một số ngành còn xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật của ngành… Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã được nâng cao; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhờ việc triển khai tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhiều xã trên toàn quốc đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tính đến cuối năm 2018 đã có 8.804/11.147 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm 79%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Thời gian tới, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo các nguồn lực cần thiết để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản, chính sách mới trong phạm vi quản lý. Hàng năm, xây dựng kế hoạch, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật phải bám sát nhu cầu thực tiễn xã hội và tập trung giải quyết những vấn đề nóng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn quản lý, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng giáp biên, bảo đảm an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, chủ quyền biển, đảo./. 

Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,