Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông xuân 2019-2020
Cập nhật lúc20:07, Thứ Hai, 02/12/2019 (GMT+7)

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến hết tháng 11-2019 toàn tỉnh mới cày ải được 6.970ha, đạt 10% diện tích; trong đó huyện Hải Hậu 3.000ha, Ý Yên 1.550ha, Vụ Bản 1.000ha, Nam Trực 650ha, Trực Ninh 500ha, Mỹ Lộc 170ha và Xuân Trường 100ha, các huyện còn lại chưa cày ải. Toàn tỉnh đã đào đắp 268.041m3 thủy lợi nội đồng, bằng 18,16% kế hoạch, trong đó các Công ty Khai thác công trình thủy lợi thực hiện 117.683m3, bằng 23,18% kế hoạch; các huyện, thành phố thực hiện 150.358m3, bằng 15,53% kế hoạch.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, những ngày tới thời tiết hanh khô, nhiệt độ tăng nên thuận lợi cho công tác cày đất và làm thủy lợi nội đồng. Trước tình hình trên, để tổ chức tốt sản xuất vụ đông và chủ động chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu, bệnh hại trên rau màu vụ đông, nhất là sâu keo mùa thu trên ngô. Thực hiện các biện pháp trồng, chăm sóc, bảo vệ các cây rau màu vụ đông theo đúng quy trình hướng dẫn để đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm; trồng quay vòng nhanh các loại rau ngắn ngày trên diện tích đã thu hoạch. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương cày ải, cày lật đất để có chất lượng ải tốt và diệt lúa chét, cỏ dại nhằm hạn chế nguồn lưu trú rầy lưng trắng, bảo đảm hoàn thành việc cày ải xong trước ngày 25-12. Ðối với những diện tích quá trũng không thể cày được phải khoanh vùng để có kế hoạch lấy nước sớm làm dầm. Ðẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng, tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi để phòng, chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2019-2020 theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 2-10-2019 và Công văn số 940/UBND-VP3 ngày 11-11-2019 của UBND tỉnh; gắn việc làm thủy lợi nội đồng với chỉnh trang, kiến thiết đồng ruộng theo tiêu chí nông thôn mới. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh lùn sọc đen năm 2020 ở các cấp, chủ động các biện pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa. Trước mắt cần làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng và giám sát biến động mật độ rầy sống qua đông (trên lúa chét, cỏ dại, ngô đông...). Tăng cường phân công cán bộ xuống các xã, thị trấn để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cày đất, làm thủy lợi nội đồng. Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các cửa hàng, đại lý cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn căn cứ cơ cấu giống và yêu cầu thâm canh để nhập và cung ứng đủ giống, phân bón đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất kịp thời. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây rau màu và giống lúa./.

Văn Đại

 

,
,
.
,
,
,
,