Cung cấp thông tin cho các nhà báo, cán bộ truyền thông cấp tỉnh về dân số và phát triển
Cập nhật lúc19:09, Thứ Năm, 26/12/2019 (GMT+7)

Ngày 26-12, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình cung cấp thông tin về dân số và phát triển cho các nhà báo, cán bộ truyền thông cấp tỉnh; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và 31 tỉnh, thành phố miền Bắc, miền Trung.

Các đại biểu được nghe phổ biến nội dung của Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Ngày 22-11-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1679/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Chiến lược với quan điểm chỉ đạo: “Quán triệt sâu sắc và triển khai đầy đủ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Tập trung mọi nỗ lực chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang thực hiện và đạt được các mục tiêu toàn diện cả về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh”. Chiến lược đề ra 8 mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và 8 nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu đó. Chiến lược thực hiện trong 2 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 (2019-2021) với mục tiêu xây dựng mô hình, chuẩn bị nguồn lực để triển khai toàn diện Chiến lược; giai đoạn 2 (2022-2030) với mục tiêu mở rộng, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chiến lược trên cơ sở đánh giá tình hình sau giai đoạn 1.

Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí và các báo cáo viên cũng trao đổi chia sẻ kỹ năng viết bài, đưa tin các nội dung về dân số và phát triển; phổ biến kỹ năng truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030; truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, công tác y tế, dân số, đặc biệt khi có những vấn đề để ảnh hưởng diện rộng đến sức khỏe cộng đồng./.

Hoàng Anh

,
,
.
,
,
,
,