Công đoàn viên chức tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động
Cập nhật lúc19:10, Thứ Tư, 25/12/2019 (GMT+7)

Ngày 25-12, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc theo dõi, quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với công đoàn cơ sở trực thuộc; công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, lao động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện được chú trọng; đã xây mới 1 nhà và sửa chữa 3 nhà từ quỹ mái ấm công đoàn cho 4 gia đình thuộc các công đoàn cơ sở..., tích cực ủng hộ các quỹ: Ðền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, tặng quà cho con cán bộ, viên chức, lao động bị nhiễm chất độc da cam, trẻ khuyết tật nhân dịp lễ, tết... Các hoạt động chăm lo đời sống, văn hóa, tinh thần của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động được đẩy mạnh thông qua các phong trào văn nghệ, thể thao...

Năm 2020, Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, công tác nữ công... Phấn đấu 100% các đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 100% các đơn vị kinh doanh, dịch vụ tổ chức hội nghị người lao động, 100% doanh nghiệp ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; 90% các công đoàn cơ sở đăng ký phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 85% nữ công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu cấp cơ sở; 100% cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở được tập huấn nghiệp vụ; trên 95% công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Văn Huỳnh

,
,
.
,
,
,
,