Chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc18:18, Thứ Ba, 24/12/2019 (GMT+7)

Sau gần 10 năm thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã, thị trấn trong tỉnh đã bộc lộ nhiều hạn chế như: Quy hoạch diện tích đất ở chỉ tập trung dọc theo các trục đường, từ quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường liên xã..., quy hoạch các điểm sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ nhỏ lẻ, vị trí không thuận lợi, không thu hút được các nhà đầu tư, quy hoạch khu xử lý rác thải chưa phù hợp. Một số địa phương khi điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới không có văn bản tham gia ý kiến thẩm định, góp ý của Sở Xây dựng; một số địa phương khi lập quy hoạch khu dân cư tập trung mới dọc theo các trục đường không xây dựng hạ tầng kỹ thuật các điểm dân cư dẫn đến nước thải của khu dân cư chảy tràn ra ruộng canh tác, nước mưa đổ ra đường...

Ðể khắc phục những hạn chế nêu trên, ngày 20-12-2019 UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 766/UBND-VP5 chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra trường hợp quy hoạch không còn phù hợp thì tiến hành lập, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới các xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trong quy hoạch điều chỉnh không quy hoạch vị trí đất ở một vệt dọc theo các trục đường, từ quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường liên xã... Quy hoạch các điểm sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ tại các vị trí thuận lợi tạo sức hấp dẫn nhà đầu tư. Trước khi quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới cho các xã, thị trấn phải có văn bản tham gia ý kiến của Sở Xây dựng. Căn cứ quy hoạch được duyệt lựa chọn địa điểm để thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng các điểm dân cư đảm bảo tính đồng bộ, kết nối với hạ tầng sẵn có; các vị trí đã có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã được HÐND tỉnh thông qua cũng phải được kiểm tra, rà soát đảm bảo các yêu cầu trên./.

Thành Trung

 

,
,
.
,
,
,
,