Tổng sản lượng lương thực năm 2019 của toàn tỉnh giảm 5.240 tấn so với năm 2018
Cập nhật lúc17:38, Thứ Năm, 28/11/2019 (GMT+7)

Cục Thống kê tỉnh vừa thông báo chính thức diện tích, năng suất, sản lượng lúa vụ mùa và cả năm 2019. Theo đó, vụ mùa năm 2019, toàn tỉnh đã gieo trồng 73.467ha lúa, giảm 1.686ha (bằng 2,24%) so với vụ mùa năm 2018. Tổng diện tích trồng lúa cả năm của toàn tỉnh là 146.919ha, giảm 2.170ha (bằng 1,46%) so với cả năm 2018. Diện tích trồng lúa vụ mùa và cả năm giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do các địa phương chuyển sang trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, trồng cây hàng năm, chuyển sang đất phi nông nghiệp và bỏ ruộng hoang không sản xuất. 

Năng suất lúa vụ mùa năm 2019 bình quân toàn tỉnh đạt 51,50 tạ/ha, tăng 2,63% (1,32 tạ/ha) so với vụ mùa 2018; năng suất lúa cả năm đạt 60,45 tạ/ha, tăng 1,14% (0,68 tạ/ha) so với năm 2018. Sản lượng thóc vụ mùa năm 2019 đạt 378.366 tấn, tăng 0,32% (1.216 tấn) so với vụ mùa năm 2018; sản lượng lương thực vụ mùa đạt 383.538 tấn, giảm 0,04% (151 tấn) so với vụ mùa năm 2018. Cả năm, tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh là 905.867 tấn, giảm 0,58% (5.240 tấn) so với năm 2018; trong đó thóc là 888.132 tấn, giảm 0,34% (3.042 tấn); ngô là 17.724 tấn, giảm 10,74% (2.133 tấn); kê là 11 tấn, giảm 65 tấn. Lương thực bình quân đầu người của tỉnh đạt 509 kg/người./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,