Thực hiện tốt việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Cập nhật lúc20:34, Thứ Tư, 06/11/2019 (GMT+7)

Căn cứ Công văn số 3003/BVTV-TTPC ngày 4-11-2019 của Cục Bảo vệ thực vật về việc thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 19-11-2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020 đến mọi người dân, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán phân bón được biết và thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón.

Theo đó, kể từ ngày 1-1-2020 tất cả các cơ sở buôn bán phân bón phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón được cơ quan có thẩm quyền cấp. Nếu sau thời hạn này, cơ sở nào không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón mà vẫn hoạt động là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 55/2018/NÐ-CP ngày 16-4-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón. Ðôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn chưa được tập huấn, khẩn trương đăng ký với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón đáp ứng yêu cầu làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trong thời gian từ nay đến hết năm 2019./.

Khôi Nguyên

 

,
,
.
,
,
,
,