Tập trung thực hiện các biện pháp đảm bảo sản xuất vụ xuân 2020
Cập nhật lúc18:40, Thứ Ba, 26/11/2019 (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, vụ xuân năm 2020 khả năng thời tiết ấm, nền nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, riêng tháng 12-2019 nhiệt độ trung bình cao hơn từ 1-1,5 độ C; sẽ thiếu nước và khả năng mặn xâm nhập sâu... Ðể giành thắng lợi toàn diện trong sản xuất vụ xuân 2020, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn biện pháp kỹ thuật thâm canh cây trồng, biện pháp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và an toàn dịch bệnh; đôn đốc các địa phương, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi thực hiện tốt chiến dịch thủy lợi nội đồng. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, thị trấn căn cứ hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bám sát lịch mùa vụ xây dựng kế hoạch sản xuất vụ xuân 2020 của địa phương (về giống, cơ cấu mùa vụ, phương thức gieo cấy, phương án đối phó với tình huống rét đậm, rét hại kéo dài và nguồn nước hạn chế...); tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn. Các công ty khai thác công trình thủy lợi bám sát kế hoạch sản xuất, diễn biến thời tiết, lịch xả nước của các hồ thủy điện, thống nhất với các huyện trong hệ thống xây dựng phương án lấy nước phục vụ sản xuất, chủ động theo thời vụ, điều kiện, tổ chức quản lý, sử dụng nước tại ruộng tiết kiệm, hiệu quả nhất. Các công ty kinh doanh vật tư nông nghiệp xây dựng kế hoạch kinh doanh đảm bảo đủ số lượng, chất lượng phục vụ sản xuất; đối với các doanh nghiệp có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cần xây dựng kế hoạch tập huấn cho các hộ sản xuất trong vùng liên kết nhằm hạn chế rủi ro./.

Thành Trung

 

,
,
.
,
,
,
,