Phòng ngừa mất an toàn giao thông và an toàn điện khi xây dựng cột điện ven đường
Cập nhật lúc18:44, Thứ Ba, 26/11/2019 (GMT+7)

Hiện nay, ở một số tuyến đường huyết mạch trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng đấu nối, lắp đặt biển quảng cáo, cột đường dây tải điện và cột đèn chiếu sáng công cộng vi phạm an toàn đường bộ. Ðặc biệt là việc lắp đặt cột điện chiếu sáng sát lề đường, hàn đính, gá vào hệ thống kết cấu công trình đường bộ, tôn sóng hộ lan tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông và an toàn điện.

Ðể phòng tránh các nguy cơ xảy ra về tai nạn giao thông, tai nạn điện, Sở Giao thông Vận tải đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường được giao quản lý trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 11/2010/NÐ-CP ngày 24-2-2010 của Chính phủ, Quyết định số 33/2017/QÐ-UBND ngày 20-11-2017 của UBND tỉnh. Yêu cầu các chủ công trình xây dựng không phải là công trình giao thông đường bộ chỉ được xây dựng ngoài hành lang đường bộ. Ðối với các công trình thiết yếu như cột đường dây tải điện, cột đèn chiếu sáng xây dựng trong hành lang đường bộ phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng, bảo đảm quy định tại Nghị định số 11/2010/NÐ-CP của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn. Tuyệt đối nghiêm cấm trồng cột điện, cột điện chiếu sáng sát lề đường, hàn đính, gá vào hệ thống tôn hộ lan tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn điện. Ðối với hệ thống cột điện chiếu sáng hiện đang hàn đính, gá vào hệ thống hộ lan tôn sóng, đề nghị UBND các huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn khẩn trương tháo dỡ để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Sở Giao thông Vận tải giao các đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên kiểm tra, rà soát, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,