Chủ động ứng phó các sự cố ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân
Cập nhật lúc19:29, Thứ Tư, 27/11/2019 (GMT+7)

Trước tình trạng nước sạch cung cấp cho nhân dân tại một số địa phương trên toàn quốc không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân, ngày 25-11-2019 UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai một số nhiệm vụ chủ động phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ, sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung.

UBND tỉnh yêu cầu các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về các nguy cơ dịch bệnh phát sinh do sử dụng nguồn nước không đảm bảo chất lượng; huy động nguồn lực của cộng đồng, nâng cao nhận thức và hướng dẫn người dân sử dụng, quản lý, khai thác, bảo vệ công trình cấp nước sạch nông thôn, bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Ðôn đốc, hướng dẫn các đơn vị quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn, trình duyệt theo quy định; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn của đơn vị cấp nước sạch nông thôn tập trung, nắm bắt và phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp nước sạch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước tại các công trình cấp nước tập trung; hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật cho cán bộ, công nhân làm việc trực tiếp tại các công trình cấp nước về việc sử dụng hóa chất xử lý nước, kỹ thuật vận hành, bảo trì, bảo dưỡng để công trình hoạt động ổn định, đảm bảo chất lượng nước; kiểm soát các nguồn xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi gây ảnh hưởng tiêu cực, làm suy giảm chất lượng nguồn nước. Ðôn đốc các chủ đầu tư dự án cấp nước sạch nông thôn tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đảm bảo kế hoạch cấp nước phục vụ người dân. UBND các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hoạt động vi phạm về môi trường, các hành vi lấn chiếm hành lang bảo vệ nguồn nước, các trường hợp phá hoại công trình cấp nước trên địa bàn quản lý; phối hợp với các đơn vị cấp nước, các đơn vị liên quan khắc phục, xử lý các sự cố về cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn quản lý. UBND các xã theo dõi, giám sát việc xả thải của các trang trại chăn nuôi, các làng nghề, các bãi chôn lấp rác thải... nhằm bảo vệ nguồn nước; phối hợp với các sở, ngành và đơn vị sản xuất cung cấp nước sạch xác định phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình.

Các đơn vị sản xuất và cung cấp nước sạch lập và triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đối với các hệ thống cấp nước do đơn vị quản lý; tổ chức giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện cấp nước an toàn; định kỳ cập nhật, bổ sung kế hoạch theo quy định. Tổ chức phân công và điều hành quá trình sản xuất, quản lý hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật; tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin khách hàng về tình hình cấp nước. Bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng; đề xuất phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình cấp nước, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình; phối hợp với chính quyền các cấp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước. Thực hiện nghiêm Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14-12-2018 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, nhất là việc đánh giá và công bố hợp quy. Xây dựng phương án, giải pháp ứng phó, xử lý các sự cố bất thường và các nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, cung cấp nước sạch từ nguồn cấp nước đến khách hàng sử dụng nước; thông báo kịp thời cho các cơ quan chức năng và khách hàng sử dụng khi xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi chất lượng nước sau xử lý, nghiêm cấm tuyệt đối việc cấp nước không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho người dân. Công khai thông tin về chất lượng nước sạch và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng nước do đơn vị cung cấp./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,