Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh triển khai một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm
Cập nhật lúc18:28, Thứ Ba, 26/11/2019 (GMT+7)

Ngày 26-11, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh) đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Ðồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đã trình bày dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; trình bày kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh năm 2020 và một số nội dung khác có liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh yêu cầu các cấp ủy Ðảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phải xác định những nhiệm vụ cần triển khai trước mắt, thường xuyên lâu dài; đồng thời chỉ đạo tập trung tuyên truyền những mặt tích cực, những tư liệu lịch sử, văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội tiêu biểu của tỉnh trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm sự thống nhất, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các lực lượng trong tỉnh. Qua đó bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,