Triển khai mô hình "Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường"
Cập nhật lúc19:23, Thứ Năm, 26/09/2019 (GMT+7)

Ngày 26-9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm mô hình "An toàn trường học" (2003-2018); triển khai mô hình "Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường". Ðồng chí Trần Lê Ðoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Công an, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Xác định tầm quan trọng về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục, năm 2002, UBND tỉnh đã chỉ đạo hai ngành Công an, Giáo dục và Ðào tạo xây dựng Kế hoạch liên ngành số 07 triển khai mô hình "An toàn trường học" thực hiện thí điểm ở thành phố Nam Ðịnh và nhân rộng ra địa bàn toàn tỉnh từ năm 2003. Các nội dung chính cần thực hiện của mô hình là: Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia giữ gìn an ninh trật tự; đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức tự quản trong nhà trường; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường, góp phần xây dựng trường học an toàn. Qua 15 năm triển khai, mô hình "An toàn trường học" đã góp phần xây dựng môi trường giáo dục, các nhà trường an toàn, lành mạnh. Quá trình tổ chức triển khai mô hình đã xuất hiện nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo; đa số cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tự giác chấp hành quy định của pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phòng ngừa, hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên trên địa bàn tỉnh. Thông qua phong trào đã tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa hai ngành Công an, Giáo dục và Ðào tạo; xác lập quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội ngày càng chặt chẽ, thống nhất nhằm quản lý, giáo dục, giúp đỡ học sinh, sinh viên, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Qua mô hình, đã phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; làm tốt công tác an ninh trật tự, góp phần tạo động lực mới cho phong trào thi đua "Hai tốt" ở các trường học. Trong thời gian tới, mô hình "An toàn trường học" tiếp tục được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhằm đảm bảo an ninh, an toàn không chỉ cho các nhà trường, cơ sở giáo dục mà còn góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Mô hình "Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường" được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện từ năm 2019 với mục đích tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân, nhất là cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, làm giảm tội phạm, các vi phạm pháp luật, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Mô hình cần triển khai đảm bảo nghiêm túc đến tất cả cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, các ban, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, phụ huynh, học sinh. Nội dung, hình thức, biện pháp triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm từng cấp học, bậc học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định kết quả 15 năm thực hiện mô hình "An toàn trường học" đã phản ánh bức tranh sinh động, sự sáng tạo của các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Mô hình triển khai thành công là hoạt động quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tương tác hiệu quả với phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng nhà trường xanh - sạch - đẹp - an toàn; ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; xác lập quy trình, quy chế quản lý học sinh, sinh viên; xã hội hóa, tăng cường cơ sở vật chất cho ngành Giáo dục và Ðào tạo; động viên cán bộ, giáo viên cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Thời gian tới, cùng với quá trình hội nhập sâu rộng của đất nước, các thế lực thù địch đang gia tăng hoạt động tuyên truyền, chống phá; các yếu tố nước ngoài, các luồng văn hóa, tư tưởng ngoại lai, tiêu cực, tai, tệ nạn xã hội sẽ tiếp tục tác động vào địa bàn tỉnh; trong đó có lĩnh vực giáo dục. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và trước yêu cầu thực tiễn, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện mô hình "Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường" giai đoạn 2019-2024. Trong đó, các sở, ban, ngành có liên quan và các huyện, thành phố cần sớm xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc. UBND thành phố Nam Ðịnh chỉ đạo Phòng Giáo dục và Ðào tạo, Công an thành phố chuẩn bị các điều kiện để tham mưu tổ chức làm điểm của tỉnh; các địa phương còn lại lựa chọn từ 1 đến 2 cơ sở giáo dục triển khai điểm từ năm học 2019-2020; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết vào dịp tổng kết năm học. Hai ngành Công an, Giáo dục và Ðào tạo triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực giáo dục; làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, các vi phạm pháp luật khu vực các trường học; tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cố ý gây thương tích, các điểm, tụ điểm ma túy, tệ nạn xã hội nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển./.

Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,