Chăm lo xây dựng tổ chức Hội Nông dân trong sạch, vững mạnh
Cập nhật lúc18:51, Thứ Tư, 25/09/2019 (GMT+7)

Ngày 25-9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII và Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Hội Nông dân các cấp trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung: Những vấn đề mới về Luật Cán bộ công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quán triệt 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII gồm: Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Quán triệt Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X về “Vận động nông dân sản xuất nông sản an toàn và liên kết theo chuỗi giá trị, giai đoạn 2019-2023 và những năm tiếp theo”.

Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt giúp cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của 3 Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội thông qua và Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tích cực, sáng tạo của cán bộ, hội viên nông dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết, góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,