Bộ Giáo dục và Đào tạo trình phương án thi trung học phổ thông quốc gia mới
Cập nhật lúc18:53, Thứ Tư, 25/09/2019 (GMT+7)

Sáng 25-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình Chính phủ về phương án tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020. Điểm đáng lưu ý của phương án này là học sinh thi trên máy tính nhiều lần trong năm do các tổ chức khảo thí độc lập đáp ứng theo tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, phương án mới này được tổ chức thi trên giấy như hiện nay và đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi trên máy tính theo lộ trình đảm bảo tính khả thi.

Đối với phương thức được tổ chức thi trên máy thì thí sinh có thể tham dự một số đợt trong năm tại các địa điểm của các tổ chức khảo thí độc lập đáp ứng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả của đợt thi nào cao nhất sẽ được lựa chọn sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và có thể được các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham khảo, sử dụng trong tuyển sinh (nếu có nhu cầu).

Tính khả thi của hoạt động tổ chức thi trên máy tính đã được nghiên cứu và phát triển qua nhiều thập kỷ trên thế giới với các tổ chức khảo thí độc lập của các nước trên thế giới như ETs, ACT… đối với Việt Nam thành công của mô hình thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và triển khai đánh giá năng lực ngoại ngữ theo bậc 6 của Việt Nam là những tiền đề khả thi cho phương thức tổ chức thi trên máy tính.  

Lộ trình thực hiện phương án thi, tuyển sinh được xác định, trong giai đoạn 2021-2025 cơ bản giữ ổn định như kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019; thực hiện một số điều chỉnh cho phù hợp với thực tế phương thức tổ chức thi, nhất là phương thức tổ chức thi trên máy tính.

Cụ thể, các bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ được giữ ổn định như năm 2019. Cấu trúc lại các câu hỏi trong bài thi tổ hợp tự chọn (khoa học tự nhiên và khoa học xã hội) theo chuẩn đầu ra của chương trình; chủ yếu là đánh giá kiến thức, kỹ năng và hướng tiếp cận đánh giá năng lực.

Mặt khác, các bài thi tổ hợp sẽ được giảm số lượng câu hỏi trong từng bài thi để trở thành bài thi tổng hợp, từng bước hoàn thiện bài thi tích hợp phù hợp với lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Mỗi bài thi tổ hợp khi chấm chỉ cho ra một đầu điểm duy nhất, không còn bốn đầu điểm như hiện nay (ba đầu điểm môn thành phần và một đầu điểm của cả bài thi).

Trong quá trình thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo chung, ban hành quy chế, kiểm tra, thanh tra, giám sát, chủ trì chấm trắc nghiệm; UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi tại địa phương mình (chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các ban, ngành hữu quan thực hiện các khâu in sao đề thi, coi thi, chấm thi bài tự luận, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp); các cơ sở giáo dục đại học được Bộ điều động tham gia các khâu thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu trong quy trình tổ chức kỳ thi, chấm thi, phúc khảo...

Phương án thi trung học phổ thông quốc gia sau năm 2020 được đề xuất trên cơ sở đảm bảo tính ổn định của lộ trình đổi mới thi và tuyển sinh; không gây xáo trộn đối với việc dạy và học; không gây bức xúc trong xã hội; đảm bảo gọn nhẹ, giảm áp lực và tốn kém, đúng quy định pháp luật. Nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông hiện hành, chủ yếu là lớp 12./.

Báo Tin Tức

,
,
.
,
,
,
,