Bảo tàng tỉnh tiếp nhận nhiều tài liệu, hiện vật giá trị
Cập nhật lúc18:47, Chủ Nhật, 29/09/2019 (GMT+7)

Ngày 27-9, Bảo tàng tỉnh tổ chức tiếp nhận các tài liệu của Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Nam Ðịnh và các cổ vật thuộc sở hữu của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nam (thành phố Hà Nội).

Từ năm 2015 đến nay, Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Nam Ðịnh đã hiến tặng 1.228 tài liệu cho Bảo tàng tỉnh. Trong đó có nhiều ấn phẩm mang tính hệ thống, lý luận bổ ích cho công tác khảo cứu, biên soạn. Trong dịp này, Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Nam Ðịnh hiến tặng 214 đầu sách của các tác giả là giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa. Các cuốn sách là các công trình nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể bao gồm phong tục, tập quán, nghi lễ, lễ hội, nghề thủ công truyền thống…

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nam là hậu duệ của Tể tướng, Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài thời Lê Trung Hưng. Từ năm 2016 đến nay, ông đã 3 lần hiến tặng cho Bảo tàng tỉnh tổng số 135 cổ vật. Trong đợt này, ông hiến tặng 16 cổ vật có niên đại từ thời kỳ văn hóa Ðông Sơn đền thời Trần, Hậu Lê và Nguyễn.

Các hiện vật và cổ vật Bảo tàng tỉnh tiếp nhận đều có giá trị về nghiên cứu di sản, giúp các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử và học sinh, sinh viên trên địa bàn tiếp cận, tìm hiểu về những đặc trưng văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ./.

Viết Dư

 

,
,
.
,
,
,
,