Chuyển mục đích sử dụng đất tại Nam Định, Thanh Hóa và Long An
Cập nhật lúc07:35, Thứ Ba, 09/07/2019 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn ba tỉnh Nam Định, Thanh Hóa và Long An.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Nam Định quyết định chuyển mục đích sử dụng 24,02ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng 15,5ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 16,42ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Đồng thời yêu cầu UBND ba tỉnh Nam Định, Thanh Hóa và Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13-4-2015 của Chính phủ. Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại ba tỉnh trên theo quy định./.

Theo nhandan.com.vn

,
,
.
,
,
,
,