Sở Thông tin và Truyền thông triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Cập nhật lúc17:52, Chủ Nhật, 12/05/2019 (GMT+7)

Ngày 10-5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, ngành Thông tin và Truyền thông đảm bảo chủ động yêu cầu các trang thiết bị, vật tư, nhà trạm theo phương châm “4 tại chỗ”, đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cơ quan Ðảng, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai gây ra.

Năm 2019, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Với mục tiêu đảm bảo thông tin an toàn, kịp thời, chính xác, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành Thông tin và Truyền thông tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: tuyên truyền sâu rộng các kiến thức và diễn biến tình hình thiên tai, biện pháp giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm tính mạng và tài sản của nhân dân, công trình và tài sản của Nhà nước, chống tư tưởng chủ quan. Sở yêu cầu các doanh nghiệp trong ngành phải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, công nhân viên; chủ động phương án, kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy, ngầm hóa mạng ngoại vi. Tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, mạng lưới viễn thông và năng lực mạng thông tin di động phục vụ công tác phòng chống lụt bão. Vận dụng linh hoạt nguyên tắc “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tiếp tục đầu tư các trạm thu phát sóng thông tin di động công suất lớn tại các huyện ven biển đảm bảo thông tin liên lạc cho các tàu cá đánh bắt gần bờ. Chấp hành nghiêm chế độ trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, theo dõi sát diễn biến tình hình thiên tai; tiếp nhận và thực hiện nghiêm các công điện của Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chuẩn bị sẵn thiết bị thông tin liên lạc bằng các phương thức cố định, di động, vô tuyến sóng ngắn, vệ tinh và vật tư thiết bị dự phòng (trong trường hợp mất điện dài ngày) để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Các doanh nghiệp viễn thông, bưu chính xây dựng kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc năm 2019 theo phương án chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; chủ động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để hỗ trợ thực hiện tốt các phương án khi có thiên tai xảy ra./.

Nguyễn Hương
 

 

,
,
.
,
,
,
,