Quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp
Cập nhật lúc07:40, Thứ Tư, 15/05/2019 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Theo đó, Bộ Tài chính rà soát cơ sở pháp lý của việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai đối với trường hợp doanh nghiệp đã cổ phần hóa, được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng; căn cứ để xử lý trong trường hợp thu hồi, đấu giá, nhưng doanh nghiệp đang sở hữu tài sản trên đất không trúng đấu giá. Đồng thời, rà soát chương trình hành động của Chính phủ về trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố, làm rõ mục đích của việc giao nhiệm vụ “xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai”. Ngoài ra, rà soát về đất đai đối với nội dung “trường hợp phương án sử dụng đất doanh nghiệp đề xuất chưa phù hợp quy hoạch, mục đích sử dụng đất, ngành nghề kinh doanh và pháp luật về đất đai hiện hành thì kiên quyết tổ chức thu hồi và đấu giá công khai theo quy định của pháp luật”./.

Theo SGGP

 

,
,
.
,
,
,
,