Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019
Cập nhật lúc17:47, Thứ Năm, 09/05/2019 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 189-KH/BTCTW ngày 25-2-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019, ngày 16-4-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 63-KH/TU triển khai các nhiệm vụ hưởng ứng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Giải cấp tỉnh được thành lập do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh.

Việc tổ chức thực hiện Giải Búa liềm vàng được phân công cụ thể: Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Giải, quyết định chỉ định Tổ giúp việc; tham mưu tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo và các hội nghị liên quan trong quá trình triển khai hưởng ứng Giải, tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, hưởng ứng Giải. Tham mưu Ban Chỉ đạo có giải pháp đổi mới trong công tác chỉ đạo, hưởng ứng Giải đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu công tác tài chính phục vụ các hoạt động triển khai hưởng ứng Giải theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị liên quan. Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ trì thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác tuyên truyền, hưởng ứng Giải, xây dựng chuyên mục đăng tải kế hoạch, điều lệ Giải và tác phẩm dự thi; phát động cán bộ, phóng viên, biên tập viên viết bài tham gia Giải; lựa chọn các tác phẩm xuất sắc viết về xây dựng Đảng của đơn vị gửi tham dự giải Trung ương. Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Kế hoạch, Điều lệ Giải và các tác phẩm tham dự Giải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, hưởng ứng Giải. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh vận động cán bộ, phóng viên, hội viên tham gia viết sáng tác và gửi tác phẩm tham dự Giải.

Các huyện ủy, thành ủy trực thuộc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động thực hiện tốt, có hiệu quả chất lượng công tác triển khai hưởng ứng Giải. Phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí, phóng viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân viết bài tham dự Giải.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo cơ quan thường trực giải trước ngày 30-5-2019 và báo cáo kết quả thường xuyên trước ngày 25 hằng tháng./.

Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,