Tập trung phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng
Cập nhật lúc19:10, Thứ Năm, 04/04/2019 (GMT+7)

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tình hình dịch hại trên lúa, sâu non cuốn lá nhỏ lứa 2 dự kiến nở rộ từ ngày 6 đến ngày 10-4, mật độ phổ biến 5-15 con/m2, nơi cao 50-70 con/m2, cục bộ 100-150 con/m2 phân bố diện hẹp, chủ yếu trên diện tích lúa xanh tốt ven làng. Rầy lứa 2 (chủ yếu rầy lưng trắng) sẽ nở rộ từ ngày 18 đến ngày 28-4, mật độ phổ biến 300-500 con/m2, cao 2.000-3.000 con/m2 gây hại cục bộ trên giàn lúa xuân. Bệnh đạo ôn lá đã phát sinh và lây lan trên các giống nhiễm như: BC15, TBR225, KD18, Q5, QR1, X21, nếp, Thiên ưu 8, Bắc thơm 7; tỷ lệ bệnh phổ biến 1-5%, cao 10-15%, cục bộ 30-40%; thời tiết hiện nay đang rất thuận lợi cho bệnh lây lan và gây hại nặng nếu không được phòng trừ kịp thời. Bệnh khô vằn đã bắt đầu xuất hiện trên diện tích lúa tốt sớm, tỷ lệ bệnh phổ biến 1-3%, cao 5-10%; dự báo bệnh sẽ tiếp tục phát sinh, lây lan mạnh trên các trà lúa từ nay đến cuối vụ. Ngoài ra lúa xuân còn bị chuột gây hại cục bộ ở các diện tích ven gò, làng, gần khu vực ruộng bỏ hoang với mức độ gây hại cao hơn cùng kỳ vụ trước. Về cây màu, mật độ sâu cuốn lá ở cây lạc trung bình 5-7 con/m2, cao 15-20 con/m2; sâu khoang rải rác, nơi cao 5-7 con/m2; bệnh đốm lá tỷ lệ bệnh phổ biến 3-5%, cao 10-15%. Trên cây ngô, xuất hiện sâu đục nõn gây hại rải rác, tỷ lệ hại nơi cao 5-10%.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương tiếp tục chăm sóc và rút nước lộ ruộng cho lúa; không rút nước lộ ruộng ở những ruộng lúa còn xấu và những ruộng chua phèn, mặn. Tăng cường điều tra, phát hiện, thu thập mẫu lúa, mẫu rầy để giám định vi-rút lùn sọc đen, hướng dẫn nông dân nhổ vùi cây lúa nhiễm bệnh, tránh phát tán, lây lan nguồn bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đối với từng đối tượng sâu bệnh. Phun trừ bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn cho giống nhiễm khi bệnh chớm xuất hiện; những diện tích nhiễm bệnh đạo ôn đã phun nhưng bệnh chưa dừng cần phun tiếp. Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 tập trung từ ngày 6 đến ngày 10-4 cho những diện tích có mật độ sâu từ 20 con/m2 trở lên. Đối với sâu cuốn lá, sâu khoang trên lạc thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phun trừ kịp thời khi mật độ sâu cuốn lá trên 20 con/m2, mật độ sâu khoang trên 10 con/m2 khi sâu đạt tuổi 1, 2, 3; trong thời gian 4 giờ sau phun nếu gặp mưa, cần tranh thủ lách thời tiết để phun trừ lại; nếu các đối tượng dịch hại cần phòng trừ xuất hiện cùng lúc có thể phối hợp các loại thuốc nhưng phải giữ nguyên nồng độ của mỗi loại. Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp phối hợp đào bắt, đặt bẫy; tuyệt đối không dùng điện và các biện pháp dễ gây nguy hiểm cho người, vật nuôi./.

Ngọc Ánh
 

,
,
.
,
,
,
,