Hội thi Olympic toàn quốc "Ánh sáng soi đường" lần thứ III, năm 2019
Cập nhật lúc18:10, Thứ Ba, 09/04/2019 (GMT+7)

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức. Hội thi là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030"; chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-2019); 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh... Thông qua Hội thi nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học; tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong quá trình học tập, nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hội thi diễn ra từ ngày từ 25-3-2019 đến ngày 19-5-2019; chia làm 2 bảng: Bảng cá nhân và Bảng đội tuyển, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên internet và sân khấu hóa. Bảng cá nhân được chia thành 2 nhóm đối tượng dự thi:  Bảng A: Sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước (không bao gồm sinh viên theo học các ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh). Bảng B: Giáo viên, giảng viên dưới 35 tuổi đang giảng dạy trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Không bao gồm giảng viên đại học, cao đẳng giảng dạy các môn Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh). Hội thi năm nay được bổ sung thêm hơn 2.000 câu hỏi mới trên các lĩnh vực: khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước, Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, các phần thi đa dạng sẽ tăng tính hấp dẫn, kịch tính của Hội thi.

Lễ khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019 diễn ra vào ngày 25-3 tại Hà Nội. Sau lễ khai mạc, Ðoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, các trường tổ chức các điểm thi để sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia trực tuyến tại các địa phương, đơn vị./.

Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,