Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu, nhiệm kỳ 2019-2024
Cập nhật lúc18:35, Chủ Nhật, 14/04/2019 (GMT+7)

Ngày 13-4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu long trọng tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Ðồng chí Ðoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới dự.

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, sự chỉ đạo và h­ướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện; công tác Mặt trận các cấp của huyện Hải Hậu tiếp tục có b­ước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XXII đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nội dung thiết thực như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”, nhất là phong trào “Xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển”; thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng “Xóm văn hoá”, “Gia đình văn hoá”... Ðến nay, toàn huyện có 486 khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; 396 khu dân cư đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư 5 không”; trên 96,1% gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; 100% xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa; cùng với Ðảng bộ và nhân dân trong huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2015, là huyện đầu tiên trên cả nước có 100% số xã, thị trấn đạt nông thôn mới; tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Ðến nay, đã có 527/546 xóm (TDP), 15/35 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao, góp phần làm thay đổi diện mạo cảnh quan môi trường nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Công tác tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền, thực hiện các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Ðảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Mặt trận các cấp của huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. Tham gia thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thường xuyên phối hợp với HÐND và UBND trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác tôn giáo tiếp tục được quan tâm, mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức tôn giáo ngày càng chặt chẽ; đoàn kết tôn giáo trên địa bàn ngày càng được phát huy. Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền và các tổ chức thành viên ngày càng được nâng cao; nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Mặt trận huyện từng bước được đổi mới, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ðội ngũ cán bộ Mặt trận từ huyện đến cơ sở được kiện toàn theo hướng chuẩn hoá, trẻ hoá, chất lượng ngày càng được nâng lên. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tiếp tục xây dựng huyện Hải Hậu là huyện điển hình văn hoá cấp huyện của cả nước, huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại Ðại hội, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những mặt đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới, trong đó chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở; phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội... Qua đó góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển./.

Tin, ảnh: Lam Hồng

 

,
,
.
,
,
,
,