Vụ Bản phát động phong trào thi đua năm 2019
Cập nhật lúc15:23, Thứ Ba, 05/03/2019 (GMT+7)

Ngày 5-3, UBND huyện Vụ Bản tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019.

Năm 2018, huyện Vụ Bản đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Về nông nghiệp, đã xây dựng được 3 mô hình sản xuất cánh đồng mẫu lớn ở các xã: Vĩnh Hào, Cộng Hòa, Trung Thành, 3 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị ở các xã: Tam Thanh, Trung Thành, Liên Bảo, 1 mô hình sản xuất lúa giống tại xã Minh Tân. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp, các ngành và nhân dân hưởng ứng tích cực, đóng góp nhiều nguồn lực cho xây dựng hạ tầng như đường giao thông, công trình nước sạch. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được đề nghị các cấp khen thưởng. Năm 2018 huyện có 1 tập thể, 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 6 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; 19 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc; 11 tập thể, 16 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm 2019, huyện Vụ Bản phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020). Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 39/CT-TW của Bộ Chính trị, chú trọng việc phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Chỉ đạo tổ chức tốt việc phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua năm 2019 với các chỉ tiêu cụ thể. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cụm, khối thi đua, khắc phục các hoạt động mang tính hình thức. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt việc xét duyệt, đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác. Chú trọng việc xét đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến các lĩnh vực công tác, các doanh nghiệp, cá nhân là những người trực tiếp lao động sản xuất có nhiều đóng góp cho phát triển xã hội của huyện./.

Viết Dư

,
,
.
,
,
,
,