Triển khai dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
Cập nhật lúc18:12, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)

Sáng 14-3, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, chủ đầu tư giao dịch với Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh đã triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh về triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Luật Giao dịch điện tử; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13-6-2011 của Chính phủ quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27-9-2018 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24-12-2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; Thông tư số 133/2017/TT-BTC ngày 15-12-2017 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước; Văn bản số 56/UBND-VP6 ngày 1-3-2019 của UBND tỉnh về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, chủ đầu tư giao dịch với Kho bạc Nhà nước; giới thiệu về hệ thống dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn quy trình cài đặt, hỗ trợ kỹ thuật các dịch vụ chữ ký số, các quy trình nghiệp vụ và một số lưu ý trong quá trình sử dịch vụ công trực tuyến khi các đơn vị, chủ đầu tư giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Việc Kho bạc Nhà nước tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến đáp ứng mục tiêu, chiến lược và phù hợp với Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1605/2010/QĐ-TTg ngày 27-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 36A/2015/NQ-CP ngày 14-10-2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thời gian, chi phí hoạt động cho các đơn vị, hạn chế việc giả mạo chữ ký, con dấu của đơn vị; các thông tin thanh toán được bảo đảm an toàn, tăng tính minh bạch về hồ sơ, chứng từ, nội dung kiểm soát, thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử và giúp các đơn vị chủ động biết được tình trạng và kết quả xử lý hồ sơ thanh toán của đơn vị mình./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,