Thành lập đội kiểm dịch lưu động và chốt kiểm dịch động vật đầu mối giao thông
Cập nhật lúc19:04, Thứ Ba, 05/03/2019 (GMT+7)

Ngày 1-3, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc thành lập đội kiểm dịch động vật lưu động, chốt kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thông của tỉnh.

Theo đó UBND tỉnh quyết định thành lập 1 đội kiểm dịch động vật lưu động liên ngành của tỉnh; trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường cử cán bộ tham gia. Thành lập 4 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tại các đầu mối giao thông của tỉnh gồm: Km103 Quốc lộ 10 (Thành phố Nam Định), Trạm thu phí Mỹ Lộc cũ - Quốc lộ 21B (Mỹ Lộc), đầu cầu Ninh Bình - Quốc lộ 10 (Ý Yên), bến phà Sa Cao (Xuân Trường); UBND Thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc, huyện Ý Yên, huyện Xuân Trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh cử cán bộ tham gia chốt. Lực lượng tham gia các chốt kiểm dịch gồm Thú y, Cảnh sát giao thông, Quản lý thị trường, mỗi lực lượng có 3 người chia 3 ca trực 24/24 giờ. Thời gian thực hiện từ ngày 5-3-2019 đến khi có thông báo dừng hoạt động của Chủ tịch UBND tỉnh. Kinh phí mua trang thiết bị, vật dụng và hỗ trợ công cho lực lượng tham gia thực hiện theo quy định hiện hành.

Lực lượng của đội kiểm dịch động vật lưu động và chốt kiểm dịch động vật đầu mối giao thông của tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn tỉnh và qua chốt kiểm dịch; phun thuốc khử trùng cho các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông qua chốt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật của tỉnh./.

Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,