Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019
Cập nhật lúc08:05, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

Ngày 11-3-2019, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch 353/KH-BATGT phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2019.

Phong trào thi đua được phát động nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm rèn luyện đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo cho các tổ chức, cá nhân thi đua thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; thực hiện kế hoạch Năm ATGT 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy”; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông tối thiểu 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương, giảm 10% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông liên quan đến xe khách và xe mô tô, xe gắn máy. Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các cơ quan thành viên, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đoàn thể tập trung lãnh đạo, phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua sâu rộng đến tận cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT thường xuyên hưởng ứng phong trào thi đua suốt năm 2019. Trong đó, tập trung thực hiện 9 nội dung, bao gồm: Thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2019; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19-2-2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; Chương trình hành động số 13-Ctr/TU ngày 8-4-2013 của Tỉnh ủy Nam Định; Chiến lược bảo đảm ATGT đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn, chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện có; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải; nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để kích cầu thu hút sử dụng dịch vụ vận tải đường sắt, đường thủy nội địa; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghệ lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới. Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, bố trí các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện… phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố thường xuyên sâu sát cơ sở để phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, làm nòng cốt cho phong trào thi đua; tổ chức tổng kết và bình xét khen thưởng; tổng hợp báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh./.

    Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,