Triển khai các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Kỷ Hợi 2019
Cập nhật lúc15:53, Thứ Sáu, 01/02/2019 (GMT+7)

Ngày 28-1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 65/UBND-VP5 về việc triển khai các nhiệm vụ cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Kỷ Hợi 2019. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung tại Văn bản số 25/TB-VPCP ngày 19-1-2019 của Văn phòng Chính phủ về thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tại buổi họp triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới; Văn bản số 914/UBND-VP5 ngày 20-12-2018 của UBND tỉnh về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019; Văn bản số 08/TB-UBND ngày 25-1-2019 của UBND tỉnh thông báo Kết luận của đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Công an tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-BCA ngày 9-1-2019 của Bộ trưởng Bộ Công an; Kế hoạch số 196/KH-C08-P8 ngày 14-1-2019 của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an. Giao Sở Giao thông - Vận tải - Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, UBND tỉnh trước ngày 8-2-2019./.

Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,