Tăng cường các hoạt động quản lý, bảo vệ môi trường
Cập nhật lúc08:33, Thứ Hai, 11/02/2019 (GMT+7)

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã tập trung thực hiện tiêu chí môi trường; trong đó chú trọng vệ sinh đường làng, kênh mương, trồng cây và trồng hoa ở nhiều tuyến đường, quan tâm chỉnh trang nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp và chỉnh trang cảnh quan môi trường đường làng, ngõ xóm. Tuy nhiên, thời gian gần đây tại nhiều địa phương tái diễn, phát sinh hiện tượng xả rác ra các tuyến đường, lòng sông, kênh mương, nơi tập trung nhiều hộ dân cư sinh sống, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan làng, xã, thôn, xóm. Để khắc phục tình trạng này, phòng ngừa ô nhiễm, tạo cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp” ở khu dân cư và nơi công cộng, ngày 31-1, UBND tỉnh có Công văn số 71/UBND-VP3 chỉ đạo các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác bảo vệ môi trường khu dân cư, công trình công cộng trên địa bàn; tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường với các hộ dân, cơ quan, đoàn thể;

phát huy vai trò tự quản trong bảo vệ môi trường của các tổ chức đoàn thể; xây dựng quy chế quản lý hoạt động xả thải và công tác bảo vệ môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện các hành vi xả thải không đúng quy định, có chế tài xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm; phát động phong trào thường xuyên vệ sinh khu dân cư và nơi công cộng (1 tuần/lần); phối hợp chặt chẽ với Công ty Khai thác công trình thủy lợi quản lý rác thải trên tuyến kênh, mương chính, đặc biệt là tuyến kênh mương đi qua nhiều phường, xã và nhiều khu dân cư; công khai trên đài truyền thanh phường, xã những hộ dân không chấp hành quy định xả thải; thống nhất biện pháp quản lý vệ sinh môi trường tại những vùng giáp ranh giữa các địa phương; xây dựng bộ tiêu chí thi đua, kiểm điểm đánh giá bình xét mỗi quý/lần với thôn, xóm, cơ quan, công sở, cộng đồng dân cư và 6 tháng/lần đối với cấp xã; xây dựng kế hoạch và tổ chức để các xã trong cụm/khu vực kiểm tra chéo ít nhất 2 lần/năm để các xã vừa đánh giá, vừa học tập kinh nghiệm lẫn nhau và tạo phong trào thi đua rộng khắp giữa các địa phương; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của cơ quan, công sở, tổ chức, cá nhân… Chú trọng thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Trong năm 2019, mỗi huyện lựa chọn ít nhất 3 xã làm điểm về mô hình phân loại rác tại nguồn nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp xử lý rác thải để nhân rộng; chỉ đạo chỉnh trang, vệ sinh môi trường, trồng cây, trồng hoa trên các tuyến đường, tuyến kênh mương đảm bảo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp”; tổ chức tham quan, học tập, nghiên cứu mô hình quản lý môi trường, chỉnh trang nông thôn của huyện Hải Hậu để vận dụng chỉ đạo tại địa phương. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 29-5-2017 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; siết chặt quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh; chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các hoạt động xả thải vào hệ thống kênh mương theo đúng quy định; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại huyện đạt chuẩn môi trường xanh - sạch - đẹp - văn minh làm cơ sở bình xét, vinh danh hàng năm. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các hoạt động bảo vệ môi trường trên đồng ruộng; thực hiện chương trình quản lý chất thải trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; tổng rà soát, báo cáo UBND tỉnh về công tác quản lý chất thải trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; phối hợp triển khai tốt công tác bảo vệ môi trường làng nghề. Công ty khai thác công trình thủy lợi xây dựng kế hoạch nạo vét, vệ sinh kênh mương và bàn giao bằng văn bản cho các xã, thị trấn quản lý theo địa phận. Giao Mặt trận Tổ quốc và các thành viên phát động phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh môi trường vận động các cấp hội tham gia phong trào tự quản tuyến đường, tuyến kênh mương sạch sẽ, thân thiện môi trường; giới thiệu mô hình tự quản hiệu quả đến từng cấp hội để triển khai, áp dụng./.

Thanh Thuý

,
,
.
,
,
,
,