Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Cập nhật lúc16:03, Thứ Năm, 10/01/2019 (GMT+7)

Ngày 10-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019” giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019” giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Quan tâm đến lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm dân vận chính quyền”, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm. Đối với việc triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ từ Trung ương tới cơ sở, tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta. Ảnh: Lam Hồng

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã nêu bật những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác dân vận ở cơ sở, đặc biệt là tại các địa phương. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định tham luận về những kinh nghiệm thực tiễn của tỉnh Nam Định trong vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận năm 2018 đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy dân chủ và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần quan tâm xử lý, khắc phục như: tình trạng khiếu kiện đông người phức tạp vẫn diễn ra; nhiều địa phương chưa tổ chức thường xuyên việc đối thoại với nhân dân; công tác vận động quần chúng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới công tác dân vận cần tập trung thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục quán triệt, thực hiện tư tưởng, quan điểm của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; tiếp tục phối hợp với Ban cán sự Đảng Chính phủ triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực “Năm dân vận chính quyền” 2019; kịp thời giải quyết các kiến nghị, đơn thư khiếu nại của nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu; nâng cao hiệu quả công tác dân vận hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với tinh giản bộ máy để hoạt động hiệu quả, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho nhân dân, tránh phiền hà cho doanh nghiệp; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; thực hiện dân chủ gắn với kỷ cương phép nước. Yêu cầu các lực lượng bộ đội, công an phải tiên phong làm tốt công tác dân vận; đội ngũ cán bộ nêu gương gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn./. 

 Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,