Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 của các khu công nghiệp đạt 19 nghìn tỷ đồng
Cập nhật lúc08:11, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)

Theo báo cáo của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, năm 2018 giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) của các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 19 nghìn tỷ đồng, đạt 102,7% kế hoạch năm được UBND tỉnh giao và bằng 115,1% so với năm 2017.

Các mặt hàng có mức tăng trưởng cao là: may công nghiệp, sợi các loại, sản phẩm gỗ, sản phẩm từ nến, bộ dây dẫn điện... Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 700 triệu USD, vượt kế hoạch năm 7,7% và bằng 116,7% so với năm 2017. Các doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu tăng trưởng là: Công ty trách nhiệm hữu hạn Youngone Nam Định, Công ty cổ phần Dệt nhuộm Sunrise Luen Thai, Công ty cổ phần Sợi dệt nhuộm Yulun, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam, Công ty cổ phần Lâm sản Nam Định, Công ty cổ phần May Nam Định... Các khu công nghiệp đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 41 nghìn lao động (Khu công nghiệp Hòa Xá khoảng 21 nghìn lao động; Khu công nghiệp Bảo Minh 14 nghìn lao động; Khu công nghiệp Mỹ Trung 5.000 lao động) với thu nhập bình quân đạt hơn 5,5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2018, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã nộp ngân sách Nhà nước 310 tỷ đồng.

Năm 2019, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phấn đấu năm 2019 thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu: thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghệp đạt từ 100-200 triệu USD; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 21 nghìn tỷ đồng trở lên, tăng 10,5% so với năm 2018; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 740 triệu USD, tăng 14% so với năm 2018; tạo thêm việc làm mới cho khoảng 5.000 lao động./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,