Triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019
Cập nhật lúc16:08, Thứ Bảy, 29/12/2018 (GMT+7)

Ngày 28-12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổ chức Xây dựng Đảng năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Xuân Đức, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Va, Bí thư Thành ủy Nam Định; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Sở Nội vụ.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Năm 2018, thực hiện hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tổ chức Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy và Ban thường vụ cấp ủy; toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện hoàn thành các nội dung, chương trình công tác với chất lượng, hiệu quả cao. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu, ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết tới các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm đúng quy định của Trung ương. Công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, điều động, quy hoạch cán bộ từng bước được đổi mới bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được củng cố, hoàn thiện, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ dự nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Trong năm, tỉnh đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 201 đồng chí; cử 15 cán bộ đi đào tạo Cử nhân chính trị; 175 cán bộ học Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung tại Nam Định; 51 cán bộ học Cao cấp Lý luận chính trị tập trung tại Hà Nội. Công tác tuyên truyền hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ 3 năm 2018 trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới về phương pháp triển khai, thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác xây dựng Đảng.

Năm 2019, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu, triển khai tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; hướng dẫn công tác nhân sự tại cuộc bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Về công tác cán bộ, thực hiện tốt kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh; phối hợp thực hiện quy trình nhân sự kiện toàn bộ máy cán bộ bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, khu công nghiệp và địa bàn nông thôn. Thực hiện tốt việc xét tặng Huy hiệu Đảng theo hướng dẫn của Trung ương; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác năm 2018 của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng với nhiều việc khó, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Năm 2019, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; là năm triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, nhiệm vụ quan trọng về công tác Tổ chức xây dựng Đảng, chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Trước tình hình đó, công tác Tổ chức xây dựng Đảng đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần nêu cao vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban thường vụ cấp ủy các cấp về công tác cán bộ, công tác tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ… để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,