Thông báo của UBND tỉnh về việc liên hệ để làm thủ tục thu hồi đất theo quy định
Cập nhật lúc08:18, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)

Ngày 25-10-2018, UBND tỉnh có Thông báo số 831/UBND-VP3 về việc liên hệ để làm thủ tục thu hồi đất theo quy định. Nội dung Thông báo như sau: 

Ngày 31-12-2015, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 2968/QĐ-UBND cho Cty TNHH Thương mại Bảo Minh Giang thuê đất để xây dựng trung tâm kinh doanh các mặt hàng nông sản và dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, theo hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CB 224824 ngày 3-2-2016. Ngày 13-9-2017 Cty TNHH Thương mại Bảo Minh Giang thế chấp tài sản hình thành trong tương lai với Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Định (BIDV.NĐ) tại hợp đồng số 02/2017/9368836/HĐBĐ; tuy nhiên do không có khả năng thanh toán nên Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Định tổ chức phát mại tài sản theo hình thức bán đấu giá tài sản, đơn vị trúng đấu giá là Tổng Cty May 10 - Cty cổ phần.

Theo báo cáo của Công an tỉnh tại biên bản xác minh ngày 16-11-2017 tại UBND xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định thì bà Nguyễn Thị Xuyến là đại diện về mặt pháp luật của Cty TNHH Thương mại Bảo Minh Giang đã không có mặt tại địa phương từ cuối tháng 10-2017.

Căn cứ điểm 3 khoản 53 điều 2 Nghị định 01/NĐ-CP ngày 6-1-2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Văn bản số 1442/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 15-8-2018 của Tổng cục Quản lý đất đai, UBND tỉnh sẽ tổ chức thu hồi đất của bên thế chấp để cho người mua tài sản, người nhận chính tài sản đảm bảo thuê đất. Do đó UBND tỉnh thông báo tới Cty TNHH Thương mại Bảo Minh Giang và yêu cầu cử đại diện hợp pháp của Cty đến làm việc để hoàn thiện thủ tục thu hồi đất với UBND tỉnh qua Sở TN và MT trước ngày 10-11-2018. Nếu sau ngày 10-11-2018, Cty không cử đại diện hợp pháp đến làm việc, UBND tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục thu hồi đất theo quy định hiện hành./.

,
,
.
,
,
,
,