Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
Cập nhật lúc08:00, Thứ Ba, 09/10/2018 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 2-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; ngày 5-10-2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12-2018 với chủ đề: “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”. Mục đích của Tháng hành động là nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, cho cha mẹ, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Giảm thiểu tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông trong toàn xã hội. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động: Tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; chủ đề và các thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên phương tiện thông tin đại chúng; băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích và hệ thống đài truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn. Xuất bản và phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, giao lưu văn hóa, văn nghệ về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, thi tuyên truyền viên giỏi, hội diễn, giao lưu văn nghệ, thể thao. Chú trọng truyền thông qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh truyền thông xã hội. Gặp mặt, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động và tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông, hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các sở, ban, ngành triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao./.

Minh Tân

 

,
,
.
,
,
,
,