Tổng kết 10 năm thực hiện Quỹ quay vòng vốn xây dựng và cải tạo công trình vệ sinh hộ gia đình
Cập nhật lúc08:10, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

Ngày 5-10-2018, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quỹ quay vòng vốn xây dựng và cải tạo công trình vệ sinh hộ gia đình (2007-2018); tập huấn nghiệp vụ quản lý Quỹ quay vòng theo cơ chế mới. Đồng chí Bạch Ngọc Chiến, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Từ năm 2007, Hội LHPN tỉnh được UBND tỉnh giao quản lý nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới hỗ trợ các gia đình hội viên phụ nữ ở nông thôn vay xây dựng và cải tạo công trình vệ sinh tại 29 xã, thị trấn của 6 huyện: Nam Trực, Xuân Trường, Giao Thủy, Ý Yên, Mỹ Lộc, Vụ Bản. Căn cứ nguồn vốn được Ngân hàng Thế giới cấp là 22 tỷ 012 triệu đồng, Ban quản lý Quỹ quay vòng tỉnh đã hướng dẫn Ban quản lý Quỹ quay vòng các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các quy trình giải ngân cho hộ gia đình vay vốn. Qua 10 năm triển khai,

Ban quản lý Quỹ quay vòng tỉnh đã giải ngân cho 19.621 hộ vay với tổng lũy kế vốn vay quay vòng trên 93,3 tỷ đồng, cho vay tại 465 nhóm tín dụng - tiết kiệm ở 29 xã, thị trấn của 6 huyện. Hoạt động của Quỹ quay vòng đã góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch", thực hiện mục tiêu chiến lược cấp nước và vệ sinh môi trường đến năm 2020 của Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của các cấp Hội Phụ nữ, Ban quản lý Quỹ trong việc điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả nguồn quỹ; đề nghị các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ và cộng đồng dân cư hiểu rõ mục tiêu, quy chế, cơ chế hoạt động của quỹ và tham gia thực hiện. Tiếp tục khảo sát nhu cầu vay của hội viên phụ nữ để quỹ đến được nhiều hộ còn khó khăn về công trình vệ sinh./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,